Hvorfor Pro Concepta?

Har du de nødvendige ressourcer og ikke mindst kompetencer til at håndtere de administrative opgaver?

Uddeleger  hele eller dele af din administration til mig. Jeg griber de bolde du kaster. Det kan vise sig at være for dyrt at lade være. Jeg kan tilbyde at varetage administrative opgaver permanent eller i en tidsbegrænset periode. Udover direkte effektivisering og besparelser, frigøres også ressourcer i virksomheden således, at der kan fokuseres på fremadrettede og værdiskabende aktiviteter.

Hvad får du ud af det?

  • Du får én kontaktperson
  • Med min alsidige erfaring kan jeg bidrage i flere funktioner end blot bogholderiet.
  • Du slipper for at tænke på løn, A-skat, AM-bidrag, feriepenge, løn under sygdom, pension, barsel, forsikringer mm.
  • Pris som er nøje afstemt med den leverede ydelse. Din eksterne ydelse – er fuld fradragsberettiget.
  • Assistance ved spidsbelastninger, sygdom, barsel, fyring, omstruktrurering m.m.
  • Du opnår mulighed for hurtigt at kunne tilpasse dig markedets behov for op- og nedjusteringer i driften.